1. Các bước hướng dẫn quý khách tự đặt hàng qua website
  • Chọn, tìm kiếm sản phẩm cần mua

  • dathang1

  • Xem chi tiết sản phẩm, chọn màu sắc, size, kích thước, mẫu mã nếu có

  • dathang2


  • Chọn MUA NGAY hoạc Thêm vào Giỏ Hàng

  • dathang3


  • Quý khách có thể mua cùng lúc nhiều sản phẩm, nhiều size, màu, mẫu...

   dathang4

  • Sau khi điền thông tin hoàn tất, nhấn button Hoàn Tất Mua Hàng

 2. Đặt hàng qua các kênh hỗ trợ

 3. Đặt hàng qua APP MOBILE

  • ANDROI

  • IOS

 4. QR CODE

  • ZALO QR
   qrzalooff

  • WEBSITE QR
   qrkmkgogran

  • IOS QR
   qrios

  • ANDROID QR
   qrandroi